ការអនុម័តពាក្យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ ក្រុមទី១ ថ្ងៃអង្គារ

0
160

នៅថ្ងៃអង្គារ ៤រោច ខែភទ្របទ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជួរ គារី បានបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័តបច្ចេកសព្ទគណ:កម្មការភាសាវិទ្យាបានចំនួន៧ពាក្យគឺ ស្រៈក្រោយ សូរក្រោយ ឱដ្ឋនីយកម្ម/បបូរមាត់នីយកម្ម ព្យញ្ជនៈគ្មានខ្យល់ ព្យញ្ជន:គន្លាក់ក្រអូមក្រោយ ព្យញ្ជន:ក្រអូម/ព្យញ្ជនៈក្រអូមកណ្តាល ព្យញ្ជន:រនំាងក្រអូម ដែលមានសេចក្តីពន្យល់លម្អិតដូចខាងក្រោម៖