ការអនុម័តពាក្យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ ក្រុមទី១ ថ្ងៃអង្គារ

0
320

នៅថ្ងៃអង្គារ ១០កើត ខែអស្សុជ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជួរ គារី បានបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័តបច្ចេកសព្ទរបស់គណ:កម្មការភាសាវិទ្យាដោយអនុម័តពាក្យបានចំនួន៨ គឺ ព្យាង្គខ្លាំង/ព្យាង្គសង្កត់សូរ ព្យាង្គខ្សោយ/ព្យាង្គបន្ថើរសូរ ការសង្កត់សូរ ភាសាព្យាង្គ ព្យញ្ជនៈព្យាង្គ ពាក្យទ្វេព្យាង្គ ពាក្យពហុព្យាង្គ និងសមាសធាតុព្យាង្គ ដែលមានសេចក្តីពន្យល់លម្អិតដូចខាងក្រោម៖